Աստված երբեք չի ուշանում. վստահե՛ք Նրան: Ամեն փակ դուռը նա բացում է ժամանակին

Աստված երբեք չի ուշանում. վստահե՛ք Նրան: Ամեն փակ դուռը նա բացում է ժամանակին․ Աղոթենք ՆՐԱՆ միշտ․․․Գոհություն և փառք, Փ՜առք Ամենակարող մեր Տեր Աստծուն,Փ՜առք Մեր Հզոր Թագավորին.Օրհնյալ լինի անունը Հիսուսի,Որ մեզ ազատ է անում մեր վախերից,Եվ բժշկում, կապանքներից:

Օրհնյալ լինի անունը Հիսուսի,Որ մեզ ազատ է անում մեր վախերից,Եվ բժշկում, կապանքներից:Ես կգոհանամ ու կօրհնեմ,Կմեծարեմ, կբարձրացնեմ,Սուրբ անունը իմ Տիրոջ,Ամեն օր, ամեն ժամ ու ակնթարթ,Փառք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն,Ամեն….