Սա պետք է իմшնան բnլnրը․․․Կան oրեր, երբ կատեգորիկ արգելվում է պшրտքnվ գումար վերցնել, կամ տալ տալ

Սա պետք է իմանան բոլորը․․․Կшն օրեր, երբ կատեգորիկ արգելվում է պшրտքով գումար վերցնել, կամ տալ տալ

 

Պարտքով գումարով օգնելը երբեմն կարող է վտանգավոր լինել; Փորձեք մտապահել այս ինֆորմացիան, որպեսզի թույլ չտաք տվյալ խնդիրների առաջ գալը։ Եթե նույնիսկ գումար տաք կամ վերցնեք պարտ քով, արեք դա միայն ճիշտ ժամանակին։

Երբ չի կարելի պարտքով գումար տալ

  • Երեկոյան կամ գիշերը

Ցանկալի է գումարը տալ արևի լույսի ներքո,այսինքն ցե րեկը։ Համա ձայն մարդ կանց բազմամյա փորձին՝ նման դեպքերում գումա-րը հետ ստանալու հնարավորությունն ավելի մեծ է։

  • Երբ ձեզանից թաղման համար գումար են խնդրում

Դա շատ վատ նշան է։ Այդ կերպ կարող եք վտա նգի տակ դնել ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր ընտանիքը։

  • Երբ պիտի պարտքով տաք ձեր վերջին գումարը

Եթե առանց այն էլ վատ վիճ ակում եք, կտրակա նապես արգելվում է գումար պա րտքով տալ։ Այդպես կարող եք դեպի ձեզ անհա-ջողություններ ձգել։

  • Կիրակի օր

Շաբաթվա վերջին օրը նախատեսված չէ դրա համար։ Կիրակի օրը տիրում է առանձնահատուկ էներգետիկա, որը հեշտ է քայքայել։ Ասում են, որ այդ օրվա տված գումարը կարող է չվերադառնալ։

Երբ չի կարելի պարտքով գումար վերցնել

  • Եթե այդ մարդու հետ վիճել եք

Լինում են շրջան ներ, երբ մարդ կանց միջև սառնո ւթյուն է լինո ւմ, դեռ մնա ցել են վեճի հետև անքները։ Այդ դեպ քում ավելի լավ է պարտքով գումար չվերցնել։ Գումարի հետ միասին կարող եք ստանալ ամբողջ բացասականը։ Կա ռիսկ, որ կդադարեք լինել գործըն-կերներ, ընկերներ, և կարող եք ավելի շատ վիճել։

  • Ամանորի նախօրեին

Նոր տարին ցանկալի է սկսել առանց պարտքերի՝ ան կախ նրանից, թե ձեզ մոտ որքան դժ վար ժամանակներ են։

  • Երեքշաբթի

Այս մասին ասում են բազմաթիվ ժողովրդական նշաններ։

Այլ օգտակար նշաններ

  • Ուրբաթ 13

Այս օրը ցանկալի է չկատարել ոչ մի ֆինանսական օպերացիա, արեք դա միայն այն դեպքում, երբ այլ տարբերակ չկա։ Իսկ ինչ վերա-բերվում է մյուս ուրբաթ օրերին, ապա հանգիստ կարող եք պարտքով գումար և տալ, և վերցնել։

  • Գումարը չի կարելի տալ բաց տեսքով

Ցանկալի է թղթադրամը ծալել մեջտեղից։ Բա ցի այդ, փորձեք ընտրել մեծ արժեքով, քիչ քանակո ւթյամբ թղթադրամներ։

  • Փետրվարի 29

Այդ օրը խուսափեք մեծ գնումներ կատարելուց և ոչ մի դեպքում պարտ քով գումար մի տվեք։