Գլխավոր Նորություններ Բոլորս տարածում ենք ԳՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՄԵՆ??? բարի և խաղաղ օր լինի բոլորիդ...

Բոլորս տարածում ենք ԳՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՄԵՆ??? բարի և խաղաղ օր լինի բոլորիդ համար

12
Հայր մեր որ յերկինս ես,սուրբ եղիցի անուն քո.Եկեսցէ արքայութիւն քո.եղիցին կամք քո.որպէս յերկինս` եւ յերկրի.Զհաց մեր հանապազորդտուր մեզ այսօր. Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,որպէս եւ մեք թողումքմերոց պարտապանաց.Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:Զի քո է արքայութիւնեւ զօրութիւն եւ փառքյաւիտեանս. Ամեն