Գլխավոր Նորություններ Մի մոռացիր աղոթել ամեն օր…Աստված չի մոռանում արթնացնել քեզ ամեն առավոտ

Մի մոռացիր աղոթել ամեն օր…Աստված չի մոռանում արթնացնել քեզ ամեն առավոտ

38

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.

Ամեն